Dejan Jordačević

Biografija

Dr Dejan Jordačević, rođen 1. oktobra 1952. godine u Beogradu, istaknuti je stomatolog sa bogatom karijerom koja traje već decenijama. Nakon što je uspešno diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, odsek stomatologija 1981. godine, započeo je svoj profesionalni put koji je oblikovao brojne aspekte moderne stomatologije u regionu.

Njegova karijera dobija zamah nakon što je proveo dve godine na stažu, a zatim je primljen u Dom Zdravlja Niš, gde je proveo impozantnih 32 godine rada. Ovo dugogodišnje iskustvo mu je omogućilo da razvije duboko razumevanje različitih aspekata stomatologije, od preventivne nege do složenih hirurških zahvata.

Pored rada u Domu Zdravlja, Dr Jordačević je bio angažovan i u mnogim privatnim ordinacijama kao lekar-saradnik. Njegova sposobnost da kombinuje teorijsko znanje sa praktičnim veštinama donela mu je veliki broj zadovoljnih pacijenata, koji su mu ukazivali poverenje tokom godina.

DrJordačević je, tokom svoje karijere, bio aktivan učesnik na brojnim kongresima i edukacijama, čime je kontinuirano doprinosio svojoj stručnosti i praćenju najnovijih trendova u stomatologiji. Ovo posvećeno učenje i razmena znanja omogućili su mu da u svakodnevnom radu primenjuje najnovije metode i tehnike, što je dodatno učvrstilo njegovu reputaciju kao jednog od vodećih stručnjaka u svojoj oblasti.

Posvećenost dr Jordačevića struci, neprekidno usavršavanje i duboka posvećenost pacijentima čine ga ne samo cenjenim lekarom već i mentorom za mnoge mlađe kolege u stomatološkoj praksi.

Školovanje i Radno Iskustvo

Šolovanje:
Medicinski Fakultetu u Nišu
Years of practice

32

Radno Vreme: