Početna / Cenovnik

Cenovnik usluga

Pogledajte i upoznajte se sa cenama svih usluga koje imamo na raspolaganju.

Oralna medicina i paradontologija

 • Ukidanje kamenca i sklanjanje mekih naslaga 3000rsd
 • Obrada džepa(kiretaža i ispiranje po džepu) 1500rsd
 • Lokalna aplikacija džepa 1000rsd

Protetika

 • Livena nadogradnja 5000rsd
 • Metalokeramička krunica 9600rsd
 • Metalo-keramička kruna na implantima 14400rsd
 • Metalo-keramička kruna na implantu (retinirana šrafom) 20400rsd
 • Bezmetalna krunica 18000rsd
 • Bezmetalna cirkonijum krunica IVOCLAR PRIME 21600rsd
 • Bezmetalna faseta (vinir) 21600rsd
 • Bezmetalna krunica na implantima 24000rsd
 • Totalna proteza 24000rsd
 • Parcijalna proteza 24000rsd
 • Skeletirana (WISIL) proteza 42000rsd
 • Skeletirana (WISIL) proteza sa atečmenima 48000rsd
 • Silikonska (valplast) proteza 36000rsd
 • Repartura proteze 2000rsd
 • Podlaganje proteze 8000 rsd
 • Dodatak zuba / kukice u protezi 2500rsd
 • Skidanje krunice 1000rsd
 • Privremena krunica 3600rsd

Konzervativa

 • Aplikacija leka 1500rsd
 • Kompozitna plomba 3400rsd
 • Amalgamska plomba 2500rsd
 • Kompozitna nadogradnja bez kočića 4500rsd
 • Metalni kočić 1500rsd
 • Fiber-glas kočić 3500rsd
 • Parapulparni kočić 2000rsd
 • Endondonski tretman jednokorenog zuba 3000rsd
 • Endondonski tretman dvokorenog zuba 4000rsd
 • Interseanska medikacija kanala korena 1200rsd
 • Revizija starog lečenja zuba (po kanalu) 2000rsd

Dečija i preventivna stomatologija

 • Fluorizacija zuba gelom 2000rsd
 • Fluorizacija zuba rastvorom 800rsd
 • Zalivanje fisura (po zubu) 1500rsd
 • Vadjenje mlečnog zuba 1500rsd
 • Glas-jonomer uspun na mlečnom zubu 1500rsd
 • Drenaža mlečnog zuba 1000rsd
 • Terapija oboljenja mekih tkiva kod dece 500rsd

Estetska Stomatologija

 • Ordinacijsko izbeljivanje zuba 18000rsd
 • Kućno izbeljivanje zuba 12000rsd
 • Izbeljivanje avitalnih zuba (po zubu) 4000rsd
 • Izrada individualnog splinta 6000rsd
 • Folije za ispravljanje zuba 8400rsd

Oralna Hirurgija

 • Anestezija 400rsd
 • Ekstrakcija zuba / zaostalog korena 3000rsd
 • Komplikovana ekstrakcija zuba 5000rsd
 • Hirurška ekstrakcija zuba (impakcije) 12000rsd
 • Apikotomija (resekcija vrha korena zuba) 18000rsd
 • Terapija alveolita 2000rsd
 • Gingivektomija (po zubu) 2000rsd
 • Kauterizacija tkiva 1000rsd