Strah od zubara

2019-02-23T15:57:57+01:0005/12/2018|

Kako se javlja strah od zubara i kako se izboriti sa njim?

Veliki deo stanovništva iskusi neku vrstu straha prilikom odlaska kod zubara. Međutim, postoji razlika između neprijatnosti kao posledice anksioznosti (neosnovanog straha od zubara) i prave fobije. Pravom fobijom smatra se izraženi strah od zubara koji se javlja kod manjeg broja ljudi (što i dalje nije zapravo mali broj). Ljudi koji pate od tzv. dentofobije, u stanju su godinama da odlažu posete zubaru i neophodne stomatološke procedure, čime dovode u pitanje svoje oralno, a i opšte zdravstveno stanje. Prema određenim istraživanjima, trećina ljudi će reći da nije otišlo kod zubara zbog prisutnog straha sa kojim ili ne mogu, ili ne žele da se izbore.

Ljudi često koriste izraze „anksioznost“ i „fobija“ kako bi opisali iste stvari, ali je činjenica da su u pitanju različite stvari. Oni koji imaju anksioznost prilikom posete zubaru, osećaju nelagodu prilikom zakazivanja pregleda. Ljudi koji imaju fobiju nisu anksiozni, već su prestravljeni ili su na pragu paničnog napada.

Zato, ljudi sa dentofobijom imaju veće šanse da imaju probleme sa desnima i gubitkom zuba. Izbegavanje zubara može imati i emotivne posledice – neestetski izgled zuba često dovodi do toga da se ljudi osećaju nesigurno, da se suzdržavaju u određenim socijalnim situacijama, što je najčešće propraćeno gubitkom samopouzdanja. Ljudi sa dentofobijom takođe mogu imati generalno slabije zdravstveno stanje, imajući u obzir da je oralno zdravlje dovedeno u vezu sa nekim stanjima koja su opasna po život, poput srčanih bolesti i infekcije pluća.

Postoji nekoliko stadijuma dentalne anksioznosti i fobije. U najgorim slučajevima, osoba koja pati od ovakvog straha, neće nikada u životu otići kod zubara. Drugi će se možda naterati da odu, nakon teške neprospavane noći. Nije neuobičajeno ni da ljudima pozli pre samog termina.

Ova fobija se može izlečiti, ali takođe, ukoliko se ne borite protiv nje, može se i pogoršati tokom vremena koje prolazi. To je delom zbog toga što emotivni stres može učiniti posete zubaru neprijatnijim nego što moraju biti. Takođe, napeti ljudi uglavnom imaju niži prag bola, što znači da osećaju bol više nego drugi ljudi. Njima bi možda bio potreban dodatni anestetik ili neka druga vrsta leka protiv bolova.

Prema određenim istraživanjima, saznaje se da je strah od zubara jedan od najrasprostranjenijih strahova. Postoji nekoliko termina koji se upotrebljuju kako bi se opisao ovaj strah, kao što su strah od zubara, anksioznost, fobija, odontofobija ili dentofobija. Sve se odnose na sličnu stvar, odnosno na izražen strah prilikom posete zubaru, ali anksioznost i fobija nisu isto, kao što je naglašeno na početku ovog teksta. Kako bi se rešio strah od zubara, neophodno je razumeti njegove uzroke i prihvatiti da postoje načini da se strah prevaziđe.

Uzroci nastanka straha

Postoji mnogo razloga usled kojih se javlja strah od zubara. Najčešće, u pitanju su ljudi koji su imali prethodno traumatično iskustvo sa stomatologom. Iskustva podrazumevaju komplikacije prilikom sprovođenja određenih procedura. Strah se takođe često javlja usled loše komunikacije sa stomatologom, zbog čega posebnu pažnju treba usmeriti na odabir stomatologa. Ukoliko je pojedinac došao u kontakt sa stomatologom koji je, na bilo koji način, bio nepažljiv prema njemu, vrlo je verovatno da će ta osoba imati izraženiji strah.

Međutim, negativna iskustva koje su imali pojedinci ne moraju biti jedini način za razvijanje ovakvog straha. U nekim slučajevima, strah se razvija i posredno, tako da npr. osoba može razviti strah od zubara na osnovu priče koju je čula o tuđem lošem iskustvu.

Ljudi su, takođe, pod velikim utiskom onoga čemu su izloženi u masovnim medijima i treba imati u vidu da negativno predstavljanje stomatologije može isto tako imati loš efekat na strah pojedinaca.

Treba imati u vidu da se dentofobija može javiti i ukoliko osoba ima traumatična iskustva sa drugim lekarima, pa tako strah biva pokrenut samo time što je pacijent ugledao doktora bilo koje orijentacije, došavši u kontakt sa mirisom bolnice ili ordinacije. Razlog straha može biti i strah od osobe koje su na pozicijama moći i strah od podređenosti, zato što ovo dovodi do toga da se pacijent oseća nemoćno, kao da gubi kontrolu.

Drugi uzroci razvijanja ovog straha mogu biti: strah od bola, stida ili strah od nepoznatog, strah od igle, gušenja ili davljenja, ili čak i strah od samog napada panike.

Kako rešiti ovaj problem?

Načini lečenja dentofobije mogu podrazumevati najrazličitije vidove tehnika, od psiholoških/bihejvioralnih metoda pa do korišćenja medikamenata. U svetu postoje klinike koje su specijalizovane za lečenje dentofobije, gde psiholozi i zubari zajedno rade na pronalaženju načina i omogućavaju pacijentima da se izbore sa svojim strahovima.

U odsustvu klinike, zubari pribegavaju nekim drugim sredstvima, te pokušavaju da, putem smirenog razgovora i u prijatnoj atmosferi, pomognu pacijentima da prevaziđu svoj strah tako što se potrude da budu dodatno smireni prilikom pregleda i procedura, trudeći se da uliju poverenje kod svojih pacijenata i da, provodeći ih kroz procedure, uklone strah od nepoznatog.

Pokazalo se da velikog udela u prevazilaženju straha od zubara može imati i pozitivan podsticaj, tako da se zubarima savetuje da ne prezaju od pohvala i upućivanja toplih reči svojim pacijentima, sve u cilju dizanja samopouzdanja što neposredno pomaže u iskorenjivanju straha kod pojedinaca.

Često se za odstranjivanje straha koriste i tehnike opuštanja koje podrazumevaju vežbe disanja, opuštanje mišića, ali i zamišljanje i vizuelno sprovođenje kroz sam proces, što znatno pomaže da se, putem postepenog izlaganja pojedinca objektu svog straha, on opusti i počne da se oslobađa od straha, sve dok nije u stanju da sam, bez dodatne pomoći, u potpunosti prebrodi strah.

Lekari će neretko prepisati i lekove za rešenje ovakvih problema. U nekim slučajevima, to mogu biti i anksiolitici poput Valiuma ili Xanaxa, koje će pacijent piti pre stomatološkog zahvata. Korišćenjem ovih metoda, pacijentu se obezbeđuje stomatološka nega nezavisno od dentofobije od koje pati. Ovakve metode omogućavaju pojedincima da budu odsečniji, da brže reaguju i olakšavaju komunikaciju sa stomatologom, što sam proces čini znatno lakšim.

Pacijent može pokušati i sam da se izbori sa dentofobijom tako što će se upustiti u duboko istraživanje pre nego što počne da traga za novim zubarom. Pojedinac bi trebalo da teži pronalaženju stomatologa koji će u potpunosti odgovarati njegovom senzibilitetu, što izvesno utiče na smanjenje anksioznosti kod ljudi koji imaju ove vrste poteškoća.

Ukoliko osoba koja ima stomatološki problem, ima poverenje u svog zubara, biće joj neuporedivo lakše da se odluči za zakazivanje termina i stomatološku intervenciju ukoliko je potrebna. Pacijenti uvek imaju mogućnost da zatraže susret sa stomatologom koji će ih pregledati ili sprovesti određenu proceduru pre nego što do toga dođe. Na ovaj način, pacijent će biti upućen u to šta ga čeka, što će situaciju učiniti mnogo lakšom.

Još jedan način borbe protiv straha od zubara jeste donošenje nekog predmeta koji bi mogao pomoći u otklanjaju anksioznosti skretanjem misli. To može biti predmet koji je i namenjen za ove svrhe, ili jednostavno nešto što čini pojedinca da se oseća sigurnim. Stress-balls se preporučuju u ove svhre, uzimajući u obzir da ih pacijent može držati u ruci u toku čitave procedure, i stisnuti svaki put kada oseti pojačanu anksioznost ili strah.

Čitanje omiljenje knjige u čitaonici takođe može umiriti pacijenta pre zahvata. Ukoliko postoji muzika koja vas smiruje, možete pitati vašeg stomatologa da li bi vam učinio i pustio vašeg omiljenog umetnika u tim, vama teškim trenucima, i na taj način vam ublažio strah.
Osobama koje meditiraju ili žele da počnu, a imaju izražen strah od zubara, preporučuje se da to učine pre odlaska u stomatološku ordinaciju.

Takođe, savetuje se da, pre svega budete svesni svog straha i da ga prihvatite. Porazgovarajte sa nekim o tome šta vas sve plaši i pokušajte da se fokusirate na ono što vam predstavlja najveći problem, te se upustite u racionalno sagledavanje situacije. Ukoliko je problem negativno iskustvo sa određenim stomatologom, imajte na umu da je u pitanju samo jedna osoba i klonite se generalizacije.

Ukoliko je, pak, pitanje određene intervencije koju ste imali, ne mora značiti da će i ovaj put iskustvo biti negativno. Ako ne možete odrediti odakle potiče vaš strah, razmislite da li ste čuli neke priče u vašem okruženju koje su vas uplašile, a da toga niste ni bili svesni. Zapamtite samo da za svaki problem postoji rešenje.

Još jednom podvlačimo koliko je važno da odaberete stomatologa u koga ćete imati maksimalno poverenje. Ukoliko imate izražen strah, osoba koja vas pregleda i popravlja vam zube, mora biti neko kome možete otvoreno izložiti ono što vas čini da se osećate neprijatno, kako biste otklonili te pojedinosti i prevazišli strah od zubara.

Ono čega bi trebalo da budete svesni jeste to da vi kontrolišete situaciju. Ovo se takođe dovodi u vezu sa time da li imate poverenja u vašeg stomatologa, ali imajte na umu da ste vi ti koji kontrolišu situaciju. Ukoliko vas nešto zaboli, vrlo lako možete dati znak i vaš stomatolog će zaustaviti započetu proceduru i naći način da vam proces učini što lakšim, bilo pričom ili davanjem dodatne anestezije.

Takođe, imajte na umu da odlazak kod zubara ne znači da morate pristati na sve što vam stomatolog predloži kao načine lečenja. Uvek na vama ostaje da li želite ili ne želite da se upustite u izvesni zahvat.